Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på sejrcopenhagen.com

sejrcopenhagen.com ejes af: 
Sejr a/s CVR-nr. 30551605
Allingbjergvej 4
4050 Skibby
Danmark
tlf. +45 29 47 50 66
e-mailadresse info@sejrcopenhagen.com

Aftalerne indgås på dansk.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via sejrcopenhagen.dk. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

REKLAMATION - HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN
Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den – fx en materiale eller fabrikationsfejl – finder købelovens regler anvendelse.

Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på

Mail: info@sejrcopenhagen.com
Tlf +45 49 47 50 66

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af varen, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gem postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@sejrcopenhagen.com